БЪЛГАРСКИ | ENGLISH

ЗА ХОТЕЛА | ЗА РЕСТОРАНТА | УСЛУГИ | ЗА РЕГИОНА | КОНТАКТИ

   

    ХОТЕЛ
   Информация за хотела

  
>> виж повече
     РЕСТОРАНТ
   Информация за ресторанта

   >> виж повече

      УСЛУГИ
    Информация за услуги

    >> виж повечеЗА РЕГИОНА

 

Местоположение и граници

 Стара Загора е разположена в южна централна България в южните склонове на Сърнена Средна гора в Старозагорското поле, на кръстопът между Севера и Юга, Запада и Изтока. Има важно природо-географско и стопанско значение за региона и страната.

Благоприятните условия са причина тук да се създаде селище от най-древни времена.

В региона на общината на 15 км северозападно от гр. Стара Загора се намират Старозагорските минерални бани (Лъджите) - известен балнеоложки курорт. Общината граничи на изток с Община Нова Загора, на югоизток с Община Раднево, на юг с Общините Опан и Димитровград, на югозапад с Община Чирпан, на северозапад с Община Братя Даскалови, на север с общини Мъглиж, Казанлък и Николаево, а на североизток с Община Гурково.

Транспортен достъп

Общината е стратегически център в България и на Балканския полуостров. Благоприятното транспортно-географско положение на община Стара Загора и в частност на град Стара Загора е едно от важните предимства на общината и важен фактор за нейната конкурентноспособност. Чрез изграденият автомобилен и ж.п. транспорт се осигуряват добри възможности за търговски контакти със страните от Европа, Близкия и Среден Изток.

Територия

 Община Стара Загора заема територия от 1 019,4 км2, покриваща части от живописната Сърнена Средна гора и плодородната Горнотракийска низина. Територията на общината обособена по групи e както следва: - земеделски територии – 631 338 дка; - горски територии - 276 378 дка; - населени места и други урбанизирани територии – 62 449 дка; - водни течения и водни площи – 17 622 дка; - територии за добив на полезни изкопаеми – 19 607 дка; - територии за транспорт и инфраструктура – 11 968 дка. Средната надморска височина на община Стара Загора е 357 м., като в равнинната част е в диапазона 150 – 180 м., а планинската надморска височина достига 895 м. (връх Морулей). Надморската височина на град Стара Загора е 169 м.

  Град Стара Загора, със своите стопански, транспортно-комуникационни, управленски, научни, културно-просветни, търговски, здравни и други дадености, оказва влияние както върху динамиката и развитието на общината, така и върху цялостното развитие на област Стара Загора и Южния централен район за планиране.

 

 

 

 

 Благодарим Ви, че посетихте сайта на хотел Тангра!!

 Стара Загора, ул. "Л.Каравелов" 80  komplextangra@abv.bg  0888 600 901